Een AccessPoint is een onderdeel van een draadloos netwerk en verzorgt de communicatie van en naar een bekabeld netwerk. WiFi cliënts die willen communiceren met het achterliggende netwerk kunnen verbinden maken met een AccessPoint (associëren) en zich kenbaar maken (authenticeren) om zodoende toegang te krijgen tot het bekabelde netwerk.

Dual Radio AccessPoint

Moderne AccessPoint zijn voorzien van twee radio’s. Dit type AccessPoint wordt ook wel dual radio AccessPoint genoemd en kan WiFi cliënts gelijktijdig op zowel 2,4 als 5 Ghz bedienen, de standaard frequenties waarop WiFi werkt.

Draadloze beveiliging

De draadloze beveiliging wordt door een AccessPoint gereguleerd. Niet alleen wordt toegang voor ongeautoriseerde apparaten ontzegt, ook wordt de versleuteling van het draadloze verkeer voorgeschreven.

Enterprise AccessPoint

Enterprise AccessPoint kunnen meerdere netwerken uitzenden voor verschillende toepassingen. Zo kan een netwerk worden uitgezonden voor intern gebruik en gelijktijdig een netwerk voor gastgebruik. Elk netwerk met zijn eigen instellingen voor authenticatie en versleuteling. Het verkeer van deze verschillende gebruikersgroepen worden vaak middels VLAN’s gescheiden op het bekabelde netwerk.

Meer informatie over AccessPoints?

Wilt u meer informatie over AccessPoints, Wij helpen u graag verder.